Testul creditorului privat reprezinta analiza comparativa a gradului de indestulare a creantei bugetare prin raportare la un creditor mediu diligent, in cadrul unei proceduri de prevenire a insolventei sau reorganizare, comparativ cu o procedura de faliment.

Analiza are la baza un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat si se raporteaza inclusiv la durata unei proceduri de faliment comparativ cu programul de plati propus.

Nu constituie ajutor de stat situatia in care testul creditorului privat atesta faptul ca distributiile pe care le-ar primi creditorul bugetar in cazul unei proceduri de prevenire a insolventei sau reorganizare sunt superioare celor pe care le-ar primi intr-o procedura de faliment.

Testul creditorului privat poate fi efectuat si la solicitarea partii care propune un acord/plan de restructurare sau un plan de reorganizare, pe cheltuiala acesteia, de un expert independent, inclusiv de practicianul in insolventa din cadrul procedurii, si va fi comunicat creditorului bugetar odata cu acordul de restructurare/planul de restructurare sau odata cu planul de reorganizare;