Auditul financiar este o evaluare justă și autonomă a rapoartelor financiare și a proceselor de raportare financiară ale unei organizații. Scopul principal al auditului financiar este acela de a furniza autorităților, investitorilor și managerilor siguranța că situațiile financiare sunt exacte și complete. În acest sens, firmele trebuie să efectueze investigații financiare detaliate, care pe lângă rolul de verificare și informare, au și rolul de a dezvălui punctele slabe, eventualele erori și oferă o dublă verificare, deci un grad ridicat de siguranță atât în plan intern, cât și în rapăorturile cu terții.

Analiza constă în verificarea detaliată a companiei prin diverse metode, cum ar fi:

ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ reprezintă un ansamblu de concepte, metode, tehnici, procedee şi instrumente care asigură tratarea informaţiilor interne şi externe, în vedereaformulării unor aprecieri permanente, referitoare la situaţia economico-financiară a unuiagent economic, identificarea factorilor, cauzelor şi condiţiilor care au determinat, precum şi a rezultatelor interne de îmbunătăţire a acesteia din punct de vedere al utilizăriieficiente a resurselor umane, materiale şi financiare.

Analiza SWOT este metoda folosită în afaceri pentru a proiecta o viziune de ansamblu asupra firmei. Ea funcționează ca o radiografie a firmei sau a ideii de afaceri și evaluează factorii de influență interni și externi ai unei companii, precum și poziția acesteia pe piață sau în raport cu ceilalți competitori cu scopul de a accentua punctele tari și slabe ale unei companii, în relație cu oportunitățile și amenințările existente la un moment dat pe piață.