Planul de reorganizare

este propunerea debitorului, a creditorului sau a administratorului judiciar de continuare a activității și de restructurare, în vederea salvării societății.

Acesta trebuie să îndeplinească anumite condiții și să conțină anumite informații esențiale, în condițiile legii insolvenței.

În acest segment al insolvenței avem o experiență vastă și complexă, marja de reușită a reorganizărilor pe care le-am gestionat fiind peste media națională, datorită asistenței acordate societăților din portofoliul nostru și a monitorizării atente a activității curente și a derulării planului de reorganizare.

Chiar dacă nu gestionăm noi procedura insolvenței, vă putem asista la întocmirea unui plan de reorganizare viabil, logic și bine argumentat, în funcție de specificul activității societății.