1. Cadrul legislativ

– Lg. 31/1990 republicata si modificata privind societatile comerciale.
– OUG 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale
– Legea 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii.
– HG nr.577/2002 de aplicare a normelor metodologice de aplicare a OUG 88/1997 si a Legii 137/2002

2. Principii:

Principiul colaborarii cu cenzorii si actionarii

Fiind vorba de o lichidare decisa de actionari, buna colaborare cu acestia si cu cenzorii societatii este de mare importanta pentru reusita actiunii;

Principiul acoperirii masei credale

In cazul lichidarii voluntare este necesara acoperirea integrala, daca este posibil, a tuturor creantelor creditorilor pentru a inlatura pericolul declansarii de catre acestia a procedurilor prevazute de Legea 85/2006.

Celelalte principii ale lichidarii judiciare sunt aplicabile si la lichidarea voluntaracu modificarile inerente.

Leave a Comment