Din păcate, crize vor fi tot timpul și, de cele mai multe ori, neașteptate. Poate că uneori acestea nu vor afecta industria în care activăm sau fix compania noastră, însă vor afecta clienții și consumatorii, iar de aici începe nebunia. Consumatori în criză = companie în criză.

Situațiile neplăcute din piață sau din viața unei companii pot fi anticipate, prevenite și manageriate cât mai eficient posibil, dacă ai un plan al situațiilor de criză.

Situațiile de criză pot fi generate de un vid în management, de un scurtcircuit în fluxul de numerar, de un litigiu neprevăzut, de un blocaj în activitate, etc.

Planificarea pentru situații de criză a companiei

Majoritatea propunerilor de planificare a gestionării crizelor și de asigurare a continuității afacerii implică o serie de etape, cum ar fi:

1. Pregătirea – este prima etapă din proces, prin care se pornește de la cele mai rele scenarii posibile. Se aleg persoanele cele mai potrivite să intervină în situații de criză, care se vor ocupa cu dezvoltarea planului, alegerea echipei, înțelegerea riscurilor care ar putea afecta afacerea etc.

2. Analiza crizei se referă la cunoașterea, identificarea situației de criză și evaluarea efectelor. Tipurile de amenințăripot fi de natură umană, financiară, politică etc., iar responsabilii selectați în faza pregătitoare trebuie să intervină.

3. Reacția – întrucât am luat deja în calcul posibilitatea apariției unei crize, acțiunile noastre vor fi raționale, pe subiect și adaptabile.

4. Redresarea – sau cum revenim cât mai repede la normal, cu consecințe negative minime. Ne gândim la cum răspundem angajamentelor făcute în timpul crizei și facem primii pași spre redresare.