bankrupt

1. Cadrul legislativ

– Legea. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

– Regulamentul CE nr.1346/2000

2. Principii:

Principiul procedurii concursuale.

Toti creditorii se bucura de o atentie egala din partea lichidatorului judiciar, acesta avand o pozitie echidistanta si echilibrata fata de creditori si in raporturile dintre acestia si reprezentantii actionarilor;

Principiul respectarii stricte a normelor procedurale in cadrul activitatilor desfasurate in afara instantei.

Acest principiu se reflecta in realizarea atributiilor lichidatorului legate de notificari, inventarierea si evaluarea bunurilor si valorificarea acestora;

Principiul maximizarii valorii averii debitorului.

Lichidatorul judiciar va face toate demersurile pentru anularea sau desfiintarea actelor juridice care au provocat si continua sa provoace pierderi debitorului, pe de o parte, si va desfasura cu fermitate toate actiunile legale ce ii stau la indemana in vederea recuperarii sumelor datorate de debitorii debitorului;

Principiul celeritatii.

Lichidatorul judiciar va face eforturi sustinute pentru parcurgerea rapida a tuturor etapelor procesuale in vederea valorificarii cât mai rapide a bunurilor si distribuirii sumelor obtinute catre creditori.

Leave a Comment