Opinie de specialist

Conform Legii insolvenței,  Judecatorul-sindic poate să ceară unui specialist să iși exprime o opinie privind posibilitatea de realizare a planului, înainte de confirmarea lui. 

Practic această activitate constă în verificarea viabilității unui plan de reorganizare de către un alt practician în insolvență, prin raportare la specificul activității debitoarei și a informațiilor din planul de reorganizare.

În practică se cere opinia unui specialist atunci când obiecțiunile aduse planului sunt pertinente, sau când planul este insuficient argumentat și explicat.

În decursul activității noastre profesionale, am fost desemnați ca specialiști pentru exprimarea unei opinii asupra unor planuri de reorganizare, activitate complexă și foarte elaborată, care implică o argumentare fosrte detaliată și verificări amănunțite.

Întotdeauna la verificarea unui plan de reorganizare este alcătuită o echipă multidisciplinară, care analizează planurile în detaliu și sub toate aspectele.

Scroll to Top