Auditul financiar este o evaluare justă și autonomă a rapoartelor financiare și a proceselor de raportare financiară ale unei organizații. Scopul principal al auditului financiar este acela de a furniza autorităților, investitorilor și managerilor siguranța că situațiile financiare sunt exacte și complete. În acest sens, firmele trebuie să efectueze investigații financiare detaliate, care pe lângă rolul de verificare și informare, au și rolul de a dezvălui punctele slabe, eventualele erori și oferă o dublă verificare, deci un grad ridicat de siguranță atât în plan intern, cât și în rapăorturile cu terții.

Procesul de Due Diligence prezintă o componentă vitală a evaluării și finalizării unei investiții.

Due Diligence constă în analiza oportunitatilor si riscurilor asociate planului dumneavoastra de investitii. De asemenea, echipa noastra realizeaza si o evaluare a punctele tari si slabe care corespund țintei investitionale, ținand cont de specificul legislatiei țării și de conditiile mediului economic. Verificarea informației relevante se efectuează într-o strânsă colaborare cu firma dumneavoastra, fiind realizata in concordanță cu domeniul de aplicare și stilul tranzacției dumneavoastră.

Indiferent daca doriti sa vindeti sau sa cumparati o societate în ansamblu sau numai o parte funcțională a acesteia, procesul de due-diligence este recomandat spre obligatoriu. Prin procesul de due-diligence se realizeaza o investigatie amanuntita a unei firme, a unei afaceri funcționale sau a unui centru de profit, din punct de vedere financiar, juridic, fiscal, comercial si operational, pentru a pune in evidenta situatia reala a companiei, precum si oportunitatile si riscurile aferente tranzacției.