PORTOFOLIU POPA&RUS – EXEMPLE SEMNIFICATIVE

ABO MIX S.A. Satu Mare – SOCIETATE SALVATĂ prin Reorganizare Judiciară

ABO MIX S.A. Satu Mare a fost înființată în anul 1992 și face parte din concernul ABO HOLDING cu sediul în localitatea Nyiregyhaza, Ungaria. Principalul obiect de activitate al societății este creșterea și valorificarea porcinelor – 0146 – conform C.A.E.N. –  care se completează cu producția de mix de furaje.

Societatea produce nutreț combinat pentru aprox. 1.000.000 de pui de carne și pentru 56.000 de porci de carne anual.

 Societatea deține Complexul de Creștere Porci din comuna Moftin, jud. Satu Mare, cu un număr aproximativ de 56.000 de capete, fermă modernizată  prin  programul finanțat de SAPARD, având un număr de peste 100 angajați.

Durata perioadei de observație: – 18 luni;

Durata perioadei de reorganizare:36 luni;

Masa credală gestionată: – 17.000.000 euro;

Cifra de afaceri 2014: – 9.600.000 euro.

Procedură închisă cu reinserția societății

MARALEMN PROD SRL – SOCIETATE SALVATĂ prin Reorganizare Judiciară

MARALEMN PROD S.R.L. a fost înfiinţată în anul 1995 având capital privat străin. Societatea a avut ca principal obiect de activitate producţia de mobilier din lemn masiv, în cea mai mare parte producţia a fost destinată exportului, iar clienţilor interni le oferea spre vânzare, la comandă, orice tip de mobilier. Societatea are capacităţi proprii de producţie a mobilierului dotate cu linii tehnologice performante, ce permit un standard de calitate şi performanţă la nivelul exigenţelor clienţilor. Linia de producţie a mobilierului este structurată pe mai multe sectoare de lucru unde se prelucrează materia primă de cea mai bună calitate. La momentul de față societatea are date în chirie toate capacitățile de producție, procedura insolvenței s-a închis cu reinserția societății.

Planul de reorganizare a prevăzut achitarea tuturor creanțelor societății în procent de 100%, fără vânzarea activelor.

Durata perioadei de observație: – 15 luni;

Durata perioadei de reorganizare:36 luni;

Masa credală gestionată: – 5.649.887 lei;

Cifra de afaceri 2014: – 364.170 lei.

Procedură de insolvență închisă cu reinserția societății

ART NATUREN SRL – Reorganizarea Judiciară

ART NATUREN S.R.L. a fost înființată în luna decembrie, anul 2008, având un capital privat integral românesc. Art Naturen este una dintre principalele companii specializate din Romania, care activează în domeniul ușilor de interior și accesoriilor aferente. Eforturile concentrate în direcția oferirii unor soluții personalizate nevoilor și cerințelor specifice clienților din întrega țară au dus la constituirea unei importante baze de clienți deținute în momentul de față și totodată la introducerea pe piață a unor produse, care au la baza idei inovatoare, dar care rămân întotdeauna fidele atât functionalității cât și esteticului.

Durata perioadei de observație: – 9 luni;

Durata perioadei de reorganizare:36 luni;

Masa credală gestionată: – 2.761.913 lei;

Cifra de afaceri 2014: – 4.045.000 lei.

FLORIAN IMPEX SRL Oradea – Lichidare Judiciară

FLORIAN IMPEX S.R.L. Oradea, societate în lichidare judiciară.

       BCR este creditor garantat înscris în preliminar cu suma de 5.133.217,86, iar la trecerea în faliment mai avea de recuperat 1.689.006,01 lei – 2.000.000 lei încasate de la FNGCIMM și 1.400.000 din ratele planului de reorganizare, înaintea intrării în faliment.

       După trecerea în faliment, în timpul procedurii de lichidare, în paralel cu procedurile de valorificare a activelor societății am reușit să atragem fonduri din chirii de peste 990.000 lei, reușind astfel să nu generăm cheltuieli, să conservăm activele debitoarei și să menținem în piață activele ca un ansamblu funcțional.

       Astfel ne permitem să menținem prețul de vânzare a activelor apropiat de cel de evaluare, nefiind constrânși să adoptăm scăderi majore și forțate ale prețului.

       De asemenea, activele debitoarei au fost oferite spre vânzare nu doar pe căile comune de publicitate, ci au fost comunicate oferte dedicate și asociațiilor de profil din România, societatea având în proprietate o Fabrică de procesare a cărnii.

Leave a Comment