Dosar 14046/111/2011 –– MARALEMN Societate salvată prin Reorganizare fără tăieri de creanțe și vânzare de bunuri !!!

Societate salvată prin reorganizarea activității, fără vânzări de bunuri.
Plan de reorganizare respectat și achitat integral, în termenul asumat prin planul de reorganizare
Procedură închisă cu reinserția societății în activitatea comercială.
Masă credală gestionată și stinsă prin Planul de Reorganizare: 5.649.887,82 Lei

http://portal.just.ro/111/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=11100000000055982&id_inst=111